Agenda

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

04-10-2023

PV-dagen

Ook in oktober 2023 organiseren wij weer gezamenlijk de PV-dagen. Het doel van de PV-dagen is kennis delen, van elkaar leren en elkaar ontmoeten. Het event PV-dagen biedt een informele setting waar relevante onderwerpen worden besproken met deelnemers van het nationaal consortium Zon in Landschap, het nationaal consortium Zon op Infra en met deelnemers van lopende en nieuwe projecten. 

Datum en locatie
4 en 5 oktober 2023 te Wageningen

WOENSDAG 4 OKTOBER 2023

9.30 uur | Projectmeetings

 • GAZO |  |
 • Sunbiose
 • Solarmilk

11.00 uur | Ontvangst PV-event

11.30 uur | Plenaire programma

 • Update Zon in Landschap Kay Cesar
 • Update Zon op Infra Corry de Keizer
 • Update TKI Urban Energy Pim Vork

12.25 uur | Lunch en netwerken

13.55 uur | Vervolg plenair programma

 • Zon op Infra: OER-programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)
 • Zon op Infra: Watthub

14.55 uur | Zaalwissel

15.00 uur | Subsessie ronde 1

 • Agri-PV

  DEI+ project SolarMilk: vier testvelden in Nederland om zon-PV te integreren in de melkveehouderij
  Kay Cesar- TNO

  Nieuwe position paper over de voors en tegens van agri-PV in Nederland & Update resultaten Sunbiose project
  Hellen Elissen - WUR

OF

 • Netinpassing 

  Long Duration Energy Storage – waarom het energiesysteem een alternatief voor flexibiliteit naast waterstof en BESS nodig heeft
  Valerie van Hagen - Statkraft

  Waar waterstof en elektriciteit elkaar tegenkomen op land in relatie tot congestie
  Salar Mafoozie – New Energy Coalition

16.00 uur | Pauze

16.45 uur | Subsessie ronde 2

 • Esthetiek

  GAZO - Eerste resultaten ruimtelijke impact zonneparken provincie Gelderland
  Florian Becker - WUR

  Hoe esthetiek voor zonnepanelen moet ontwikkelen om de landschappelijke inpassing te versterken
  Paul Roncken – Provincie Utrecht

OF

 • Biodiversiteit

  Nieuws uit het veld
  Karen Krijgsveld - WUR

  Eco-positief module ontwerp: de weging van stroomopbrengst en grondinstraling
  Kay Cesar - TNO

17.45 uur | Netwerkborrel

18.30 uur | Diner (voor eigen rekening)

 

DONDERDAG 5 OKTOBER 2023

10.00 uur | Projectmeeting Ecocertified

13.00 uur | Projectmeeting Solarecoplus

15.00 uur | Projectmeeting Lazarus

De presentaties die gegeven zijn tijdens de PV-dagen zijn per direct beschikbaar. Alle presentaties die vrijgegeven zijn door de sprekers zijn hieronder te raadplegen.

Onze andere consortia