Zon in Nederland | Onderzoek & Innovatie

Zon in Nederland | Onderzoek & Innovatie

Zon in Nederland | Onderzoek & Innovatie

Zon in Nederland | Onderzoek & Innovatie

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Projecten

Zon op Dijken

We staan aan de vooravond van een grootschalige uitrol van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Daarbij wordt doorgaans uitgegaan van 66% energie uit wind en 33% energie uit zon. Het klimaatakkoord voorziet 21 GWp aan PV capaciteit op land tegen 2030. Dat is 7-maal het huidige vermogen aan PV installaties in Nederland. Het gebruik van landbouwgebied voor het plaatsen van... Lees meer

Dynamo

Infrastructure integrated PV (I2PV) offers great potential as a major contributor to the Dutch energy landscape, especially in and along roads. However, these environments are not the standard static environments where conventional PV has been optimized. Instead it is a very dynamic environment with fast changing shadows.

Looptijd project
1... Lees meer

Modular E-cover for Smart Highway (MESH)

Grootschalige toepassing van PV in de gebouwde omgeving is gelimiteerd vanwege beperkte dakoppervlakken en aanwezigheid van verstorende elementen als schoorstenen, dakkapellen, daklichten, et cetera. Het wegennet in Nederland biedt aanknopingspunten voor integratie van PV waarmee nog meer zonlicht omgezet kan worden in elektriciteit. Een terugkerend element in de infrastructuur is... Lees meer

Photovoltaic Roads

In het dichtbevolkte Nederland is ruimte schaars. Ruimtelijke inpassing van schone energieopwekking is daarom niet eenvoudig. PV-panelen op daken is een voorbeeld van goede ruimtelijke inpassing. Nederland heeft naast circa 400 vierkante kilometer dak - ruim 1.000  vierkante kilometer wegoppervlak. Middels integratie van PV in wegen kan een groot extra oppervlak ontsloten... Lees meer

PV SolaRoad INfrastructuur

PV SolaRoad wil optimaal gebruikmaken van de beschikbare ruimte in Nederland voor het opwekken van zonne-energie. Dit project richt zich op het wegdek. Het doel van dit project is om het al bestaande concept SolaRoad verder te ontwikkelen en te optimaliseren tot een multifunctioneel wegdek bestaande uit elementenverharding met geïntegreerde PV, waardoor het mogelijk... Lees meer

Solar Highways

Het Solar Highways project heeft als doel om de technische haalbaarheid en de sociale, financiële en milieuvoordelen te  demonstreren van het gebruik van zonnepanelen als bouwelementen voor geluidsschermen langs snelwegen. Binnen dit project zal gebruik worden gemaakt van bifaciale zonnecellen, die licht aan twee kanten kunnen opvangen en omzetten in elektriciteit. Op... Lees meer

PV-afdichting op stortplaatsen (PAS)

In Nederland is er 1.400 hectare aan IBC-stortplaatsen, waarvan nog 850 hectare moeten worden afgedicht in de toekomst. Deze gesloten stortplaatsen kunnen worden beschouwd als “lost space” vanwege de inhoud van de stortplaats is een herbestemming slechts zeer beperkte gevallen mogelijk. Ondanks de grote potentie worden PV afdichtingen op stortplaatsen nog... Lees meer

SONOB

Zonne-geluidsschermen worden tot op heden nog nauwelijks toegepast in Nederland. Eerdere projecten, onder andere op de A9 bij Oudekerk aan de Amstel, kregen geen vervolg. Desondanks is er een zeer groot potentieel voor zonne-geluidsschermen. Circa 5 miljoen vierkante meter zijn beschikbaar op nagenoeg onbeschaduwde locaties dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Om deze... Lees meer

Onze andere consortia