Projecten

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Solar Highways

Het Solar Highways project heeft als doel om de technische haalbaarheid en de sociale, financiële en milieuvoordelen te  demonstreren van het gebruik van zonnepanelen als bouwelementen voor geluidsschermen langs snelwegen. Binnen dit project zal gebruik worden gemaakt van bifaciale zonnecellen, die licht aan twee kanten kunnen opvangen en omzetten in elektriciteit. Op deze manier kunnen deze zonne-geluidsschermen ook op wegen worden toegepast op wegen die noord-zuid lopen, zonder in te boeten aan zonnestroom-opwekcapaciteit, omdat op deze manier licht uit de oost- en de westrichting kan worden benut.

Looptijd project
‚Äč1 oktober 2017 tot 31 december 2020

Als demonstratie zal een pilotinstallatie van 400 m lang worden ontworpen, gebouwd en getest langs de A50 in Uden. De installatie zal minstens 18 maanden worden gemonitord.

Middels een benchmarkstudie is een overzicht en evaluatie worden gemaakt van bestaande zonne-geluidsschermen. Daarnaast is een techno-financieel model ontwikkeld om de financiële haalbaarheid te onderzoeken van een geluidsscherm met volledig geïntegreerde zonnepanelen. Een goede uitkomst zal een positieve uitwerking hebben op het toepassen van zonnepanelen in geluidsschermen en zo bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en tegelijkertijd betere bescherming tegen overmatig geluid en de luchtkwaliteit verbeteren.

Het project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, ECN en SEAC en wordt ondersteund door een subsidie van de Europese Commissie binnen het LIFE+ programma.

Meer informatie over het project kunt u hier vinden.

De feiten op een rij:

 1. De dubbelzijdige (bifaciale) zonnepanelen worden volledig geïntegreerd in de constructie
 2. De bouw van de installatie wordt uitbesteed, en is deel van een groter project waarbij meerdere geluidsschermen worden gebouwd of vervangen.
 3. Het Solar Highways wordt het grootste bifaciale zonne-geluidsscherm ooit gebouwd.
 4. Solar Highways gaat genoeg zonnestroom leveren voor 40-60 huishoudens
 5. Locatie pilotopstelling: A50 in Uden
 6. In Nederland staat ongeveer 1250 km geluidsscherm en er komen jaarlijks tientallen kilometers bij
 7. Bij een succesvolle pilot zullen veel meer geluidsschermen zonne-geluidsschermen worden

Planning:

 1. Voorbereiding aanbesteding: 2016
 2. Uitschrijven en gunning aanbesteding: 2017
 3. Begin bouw zonne-geluidsscherm: 2018
 4. Oplevering zonne-geluidsscherm: 2019
 5. Monitoring: 2019-2020

Onze andere consortia