Over Zon op Infra

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

De ruimtelijke infrastructuur biedt een groot potentieel voor de uitrol van zonne-energie.

In het innovatieprogramma dat onderdeel is van het klimaatakkoord staat dat in 2030 5 tot 10 gigawattpiek (GWp) aan zonnestroomcapaciteit zal zijn geïnstalleerd in de ruimtelijke infrastructuur (wegen, dijken, bermen, geluidschermen, vuilstortlocaties, spoorwegareaal, et cetera), goed voor een oppervlakte van 1.200 vierkante kilometer. Er liggen daarbij kansen om door innovatief dubbel gebruik van het oppervlak te komen tot kosteneffectieve oplossingen. Daarom hebben Rijkswaterstaat, SEAC, en TKI Urban Energy gezamenlijk het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Consortium Zon op Infra.

Doelstelling
Het Nationaal Consortium Zon op Infra bevordert innovatie en implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen in de infrastructuur voor spoorwegen, autowegen, vaarwegen en fietspaden in Nederland. Het Nationaal Consortium Zon op Infra streeft ernaar om projecten te initiëren en uit te laten voeren zodat …

  • Nederland zich ontwikkelt tot wereldwijd leider op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en -disseminatie, en implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen in de infrastructuur;

  • Innovatie, kennisontwikkeling en -disseminatie, en de implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen in de infrastructuur in Nederland wordt versneld.

Samenwerking
Het Nationaal Consortium Zon op Infra is een samenwerkingsverband van (nationale, regionale, en lokale) overheden, bedrijven, kennisinstellingen, en belangenorganisaties. Een belangrijke activiteit van het consortium is het initiëren en uitvoeren van innovatieprojecten voor integratie van zonnestroom in de infrastructuur, inclusief bijbehorend onderzoek naar businessmodellen en business cases. Daarnaast is het van belang om samen beter en gerichter kennis te delen rondom de technische, economische en juridische mogelijkheden van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen in de publieke infrastructuur.

Onze andere consortia