Projecten

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

PV-afdichting op stortplaatsen (PAS)

In Nederland is er 1.400 hectare aan IBC-stortplaatsen, waarvan nog 850 hectare moeten worden afgedicht in de toekomst. Deze gesloten stortplaatsen kunnen worden beschouwd als “lost space” vanwege de inhoud van de stortplaats is een herbestemming slechts zeer beperkte gevallen mogelijk. Ondanks de grote potentie worden PV afdichtingen op stortplaatsen nog slechts sporadisch toegepast.

Looptijd project
1 oktober 2014 tot 1 januari 2017

Doelstelling
Dit project richt zich op de mogelijkheid om een afdeklaag te ontwikkelen met dunnefilm zonnepanelen die voldoet aan de daarvoor geldende eisen voor IBC stortplaatsen (isoleren, beheersen en controleren).

Korte omschrijving
In dit project richt het consortium zich op:

  1. Zonne-energie integreren in een deponie ontwerp en afdichting
    Het toepassingspotentieel wordt grotendeels bepaald door de mate van integratie tussen het zonnesysteem en de bovenafdichting van de stortplaats.

  2. Ervaringen elders inzetten
    Het potentieel voor ontwikkeling van zonne-energie op en buiten stortplaatsen is groot.

  3. Verhogen van de duurzame energie productie
    ​Met grote zonnevelden op stortplaatsen is er perspectief om de opwekking van duurzame energie substantieel te vergroten.

De toepassingsmogelijkheden zijn groot: een potentiële opwekkingscapaciteit van 500 Megawatt piek en jaarlijkse CO2-besparing van 200.000 ton. Indien een verdere uitrol naar andere locaties mogelijk is waar grootschalig deze nieuwe techniek te introduceren valt, dan is het herhalingspotentieel vele malen groter.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat van het project is een goedgekeurde PV-afdichting op stortplaatsen. Het leidt tot een reproduceerbaar systeemconcept van een optimale geïntegreerde zonne-energie afdichting voor stortplaatsen en een overzicht van andere landschapselementen en infrastructuur waar het systeemconcept ook gebruikt zou kunnen worden zonder fundamentele wijzigingen.

Onze andere consortia