Nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

14 mrt.
Eindrapportage PV4ROADS

Om de potentie voor duurzame energieopwekking van PV in wegdekken ten volle te kunnen benutten, en de internationale voorsprong die Nederland heeft uit te kunnen bouwen, zowel qua kennis- als qua marktpositie, is door een consortium van bedrijven en kennisinstellingen besloten om binnen het TKI project PV4ROADS (2017-2018) de volgende generatie zonne-energie opwekkende wegen te ontwikkelen. De twee hoofddoelen van PV4ROADS zijn: ontwikkeling van PV wegdek voor zwaarder belaste wegen (cyclus 1) en ontwikkeling van PV wegdek systeem voor grootschalige productie (cyclus 2). Parallel is in dit project een exploitatiemodel ontwikkeld waarin de taken, verantwoordelijkheden en financiële stromen tussen de stakeholders zijn beschreven.

Titel publicatie: Eindrapportage PV4ROADS
Organisatie: TNO
Publicatiedatum: Maart 2019

‚Äč

Onze andere consortia