Nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

5 feb.
Verkennend en ontwerpend vooronderzoek Zon op Dijken

Zonne-energie op dijken kan een relevante bijdrage leveren aan de nationale energievraag. Dit rapport beschrijft onder welke voorwaarden zonne-energie op dijken opgewekt kan worden.

Dijken hebben in de eerste plaats als doel om ons land te beschermen tegen overstromingen. Bovendien hebben dijken vaak grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Het verantwoord omgaan met deze waarden bij het gebruiken van dijken voor zonne-energie is in dit kader een grote uitdaging. Bij het gebruiken geldt een aantal principes vanuit het oogpunt van waterveiligheid, energieopwekking en ruimtelijke kwaliteit. Deze principes worden in dit rapport uitgewerkt voor de meest kansrijke dijktypen. Om te beoordelen of installaties voor zonne-energie aan de gestelde voorwaarden voldoen, zullen zij nog uitgebreid getest moeten worden.

Titel publicatie: Verkennend en ontwerpend vooronderzoek Zon op Dijken‚Äč
Organisatie: STOWA
Publicatiedatum: Februari 2019

Onze andere consortia