Nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

1 nov.
Eindrapportage PV SolaRoad Infrastructuur (PV-SIN)

Het innovatieproject PV SolaRoad Infrastructuur (PV-SIN) is afgerond. Doel van dit project was om het al bestaande concept SolaRoad verder te ontwikkelen en te optimaliseren tot een multifunctioneel wegdek bestaande uit elementenverharding met geïntegreerde PV, waardoor het mogelijk is om grootschalig zonnestroom op te wekken uit weginfrastructuur.

Titel publicatie: Eindrapportage PVSIN
Organisatie: TNO
Publicatiedatum: November 2017

Onze andere consortia