Nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

24 mei.
Europese strategie voor zonne-energie gepresenteerd

De Europese Commissie heeft half mei als onderdeel van het REPowerEU-plan de EU solar energy strategy gepresenteerd. De strategie gaat uit van een alomvattende benadering van de zonne-energiesector, die alle technologieën en de gehele vraag dekt. De strategie identificeert de barrières die zonne-energie nog steeds in de weg staan ​​om haar rol in de energietransitie volledig te vervullen en stelt maatregelen voor om deze weg te nemen.

In het bijzonder stelt de strategie 3 initiatieven voor:

  1. European Solar Rooftops Initiative: een Europees initiatief voor zonnedaken om de toepassing van zonne-energie in gebouwen te versnellen. Het initiatief omvat een voorstel om de komende jaren geleidelijk een verplichting in te voeren om zonne-energie te installeren bij verschillende soorten gebouwen.
  2. EU large-scale skills partnership: een grootschalig EU-partnerschap voor het aantrekken en het opleiden van werknemers voor hernieuwbare-energiesector.
  3. EU Solar PV Industry Alliance: een initiatief om de Europese productie van PV-componenten te herstellen. 

De Europese Commissie wil tot slot een speciaal pakket aan maatregelen introduceren die de vergunningsprocedures korter en eenvoudiger maken. Het gaat onder meer om een wetgevingsvoorstel, een aanbeveling en een leidraad. Voor alle dakgebonden zonnepaneelinstallaties mag de vergunningstermijn straks maximaal 3 maanden bedragen.

De EU solar energy strategy is hier te raadplegen.

Foto | © KiesZon

Onze andere consortia